Sede electrónica Concello de Fisterra

21:25:19 Mércores 6 de decembro 2023

Información

Personal

22/04/2022

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as Técnicos/as de Información Turística

EXP: 2022/G003/000158

Aprobada a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para a contratación de dous Técnicos/as de Información Turística, a tempo completo, en réxime laboral eventual mediante a modalidade de contrato de duración determinada por circunstancias da producción, para a Oficina de Turismo como consecuencia da subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de A Coruña


Xustificantes de Publicación: