Sede electrónica Concello de Fisterra

08:34:06 Mércores 19 de xuño 2024

Información

Personal

22/04/2022

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as Técnicos/as de Información Turística

EXP: 2022/G003/000158

Aprobada a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para a contratación de dous Técnicos/as de Información Turística, a tempo completo, en réxime laboral eventual mediante a modalidade de contrato de duración determinada por circunstancias da producción, para a Oficina de Turismo como consecuencia da subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de A Coruña


Xustificantes de Publicación: