Sede electrónica Concello de Fisterra

22:18:48 Mércores 6 de decembro 2023

Información

Persoal

05/05/2022

Bases contratación dun/ha Técnico/a para o Museo da Pesca. Subvención Deputación 2022

EXP: 2022/G003/000182

Bases para a contratación en réxime laboral eventual por un período de 7 meses de duración, a tempo completo dun/ha Técnico/a de Museo para desenvolver tarefas de atención, información e dinamización no Museo da Pesca, dependente do Concello de Fisterra e con cargo á subvención outorgada pola Deputación Provincial da Coruña.


Xustificantes de Publicación: