Sede electrónica Concello de Fisterra

06:33:12 Mércores 22 de maio 2024

Información

Persoal

26/09/2022

Lista definitiva persoas admitidas e excluídas bolsa de empregeo de Auxiliar de Ayuda no Fogar

EXP: 2022/G003/000452

Rematado o prazo e vistas as alegacións presentadas contra a Lista Provisional de Admitidos/as e Excluídos/as para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal de Auxiliares de Axuda no Fogar do Concello de Fisterra, apróbase a lista definitiva de admitidos/as e exlcuídos/as, composición do tribunal e data de realización das probas


Xustificantes de Publicación: