Sede electrónica Concello de Fisterra

22:10:30 Mércores 6 de decembro 2023

Información

Persoal

17/01/2023

Bases xerais e específicas (concurso oposición) estabilización de emprego temporal longa duración

EXP: 2022/G003/000585

Bases xerais e específicas da convocatoria excepcional dos procesos selectivos, polo sistema de concurso oposición, correspondentes ás prazas vacantes de persoal laboral fixo do Concello de Fisterra incluídas na oferta de emprego público de 2022 e incursas no suposto do artigo 2 da lei 20/2021, do 28 de decembro (estabilización de emprego temporal de longa duración)


Xustificantes de Publicación: