Sede electrónica Concello de Fisterra

07:57:55 Mércores 22 de maio 2024

Información

Intervención

16/11/2023

Modificación Presupuestaria 14/2023 por Suplemento de Crédito 6/2023 por importe de 88.000,00 €

EXP: 2023/T002/000014

O pleno da corporación, na sesión extraordinaria que celebrou o pasado 6/11/2023, aprobou inicialmente o expediente de modificación orzamentaria 14/2023, na modalidade de Suplemento de Crédito, por un importe de 88.000,00 €


Xustificantes de Publicación: